Voxnabruk Herrgård

Om Herrgården

Den nya och nuvarande herrgården från år 1793 är uppförd i två och en halv våning och försedd med tornspira och tornur. Den är byggd av slagg, är vitrappad och uppfört på 1790-talet av brukspatron Jürgen Christoffer Müller som köpte bruket år 1787 men fick lagfart på köpet först år 1792. Byggnaden var typisk för andra hälften av 1700-talet då rokokon dominerade. Brukspatron Müller beräknade att kostnaden för bygget uppgick till ca 18.000 Riksdaler (ca 1,5 miljoner i dagens värde). Herrgården tycks ha varit färdig i juli år 1800 då tornuret – byggnadens hjärta – uppsattes.

Den nya herrgården, som under tidernas lopp varit med om åtskilliga förändringar beträffande rummens och fönstrens antal, har nu över ett tjugotal rum. I mitten av vardera våningar finns en större sal och på väggmålningarna i den övre salen finns motiv från 1790-talet från det gamla Voxna Bruk. Inredningen som härrör från den Kempeska tiden är husets förnämsta rum, såväl som spiraltrappan. Den byggdes av ryska krigsfångar som tillverkade den utan att använda en enda spik. Ingen vet hur de bar sig åt men trappan står ännu stadigt efter mer än 200 år. Det har sagts att ryssarna då för tiden använde samma metod när de byggde sina skepp.
Byggmästare är troligen Lars Renvall från Bollnäs. Dalkarlar utförde sten- , grävnings- och murningsarbeten samt byggnationen av källaren.


Huset är i dag byggnadsminne nr 29 i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län och ska som sådant bevaras för all framtid.
Brukspatron Müller var ofta borta på affärsresor då familjen vistades på Woxna Bruk. Enligt sägnen ska Müller en gång helt oväntat ha kommit hem från en resa och överraskat sin fru i säng med förste bokhållaren David Nyberg i ett gavelrum på tredje våningen. Ett våldsamt slagsmål uppstod mellan männen som slutade med att Müller slog ihjäl Nyberg med en eldgaffel. Blodet som rann ut på golvplankorna gick inte att tvätta bort och än idag finns blodfläcken kvar som ett minne av det påstådda dråpet. I några korta rader ur församlingens dödbok står att bokhållaren David Nyberg saknades morgonen därpå och att man senare fann honom drunknad i älven vid Nybro. I sorg över det som hänt fick fru Müllers ande inte frid i sin grav. För att sona sin del i det förmenta brottet blev hon tvungen att vandra omkring som ”Svarta frun” på Woxna herrgård.

Efter mer än två seklers botgöring visar hon sig än idag inne i huset eller ute på verandan där hon kan stå och blicka ut över bruket. Enligt sägnen förebådar hon förändringar ute i bygden eller i herrgården. Även brukspatron Müllers ande går igen. Honom kan man möta klädd i slängkappa, knäbyxor och gustaviansk peruk med stångpiska i nacken i herrgården eller dess omgivning.


– Herrgårdens storlek 42 x 21 alnar, (25 x 13 meter), höjd 15 alnar (9 meter).
– Bottenvåningen bestod av 11 rum, 1 kök, 2 skänkrum
– Andra- -”- -”- ” 8 rum
– Vinds- -”- -”- ” 4 rum och 1 kök
– Långsidorna hade 11 fönster och gavlarna 5 fönster
– Byggmästare – troligen Lars Renvall, Bollnäs
– Glasmästare – troligen Johan Modén, Edsbyn,
– Muraremästare – Olof Hurtig
– Snickaremästare – Eric Westling
– Målare – Johan Nyblad
– Dalkarlar utförde sten- , grävnings- och murningsarbeten samt byggnationen av källaren

Besök oss på Voxnabruks Herrgård

öppettider

Vi har öppet året runt för bokningar

Restaurangen öppen:
1/3 kl. 17,00-20,00  Meny
29/3 17,00-21,00 Meny

förfrågan

DELA: